Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Své dotazy pište zde:

www.ptejteseknihovny.cz/ 

 

Proč zrovna Ptejte se knihovny?

Protože knihovníci naleznou odpověď. V knihovnách najdete pracovníky, kteří jsou specialisty na vyhledávací služby, mají přístupy k novým databázím a pomohou vám najít odpověď na vaše dotazy. Ptejte se knihovny je službou českých knihoven nejširší veřejnosti.

Služba Ptejte se knihovny odpoví na vaše stručné konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). Ptejte se knihovny je tedy službou faktografickou a bibliografickou.

Na vaše dotazy zaručujeme odeslání odpovědi na vaši e-mailovou adresu do 48 hodin - v pracovních dnech - od doručení vaší zprávy. V případě velmi složitých dotazů se s vámi dohodneme na nejbližším možném termínu odpovědi.

Vaše dotazy a odpovědi na ně archivujeme, samozřejmě bez uvedení vašeho jména a bez uvedení bližších osobních údajů.

 

pravidla Formulace otázek

Přesná formulace dotazu

Pokuste se dotaz formulovat přesně a uvést údaje, které již znáte. Znalost souvislostí nám značně usnadní hledání odpovědi a také ušetří zbytečnou práci s objevováním již objeveného.

Otázky, týkající se hardwaru či softwaru
Pokud máte problém se svým počítačem, je lépe vyhledat počítačového technika.

Právní dotazy

Pokud máte nějaký dotaz z oblasti práva, nepotřebujete knihovníka, nýbrž právníka. Knihovny vám mohou podat informaci o existenci určitého právního předpisu, nicméně jeho výklad a aplikace na váš problém je vždy záležitostí právníka.

Dotazy z nejrůznějších oblastí

Snažíme se vždy odpovědět na dotazy ze všech oborů, berte ale do úvahy možnosti knihoven a knihovníků. Často je lepší adresovat dotaz jiné instituci, specializované na daný obor.

Referáty a otázky ke zkouškám

Nežádejte od nás, abychom vypracovali vaše referáty, úkoly a jiné školní úlohy, taktéž nezodpovídáme otázky různých kvízů a testů. Rádi vám ukážeme, jak vyhledat literaturu k danému tématu, uvedeme základní tituly z našich fondů, ale nečekejte více.

Zpracovávání rešerší

Pokud potřebujete vypracovat rešerši na dané téma, můžete se obrátit na svou knihovnu, která vám poskytne bližší informace o této službě. Rešeršní služby jsou obvykle placené a řídí se pravidly a ceníkem knihoven, které tuto službu poskytují.