Město Petřvald - knihovna

K Muzeu 150
Petřvald
735 41
596 542 952
sigla: KAG504
ev. číslo: 3035/2002
knihovna@petrvald-mesto.cz

Národní digitální knihovna

Digitální knihovna obsahuje několik milionů digitalizovaných stran monografií a periodik ze sbírek Národní knihovny ČR.

Vstup do digitální knihovny na odkaze ndk.cz/

Více informací o novinkách Digitální knihovny NK ČR na odkaze www.facebook.com/DigitalniKnihovnaNKCR/?ref=aymt_homepage_panel

Díla nedostupná na trhu

V současné době jsou uživatelům naší knihovny k dispozici 4 digitální knihovny, které nabízí přístup k plným textům digitalizovaných knih a časopisů:

  • Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR
  • Digitální knihovna Moravské zemské knihovny
  • Digitální knihovna Knihovny AV ČR
  • Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

 

Snadný přístup k těmto digitálním knihovnám umožňuje rozcestník https://dnnt.cz/ V nabídce je více než 178 000 svazků digitalizovaných knih z české vydavatelské produkce vydané do roku 2007 a periodik vydaných před rokem 2012. Kromě toho digitální knihovny nabízí přes 30 000 volných děl.
Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knih, časopisů, novin, atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1.2.2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika - vydání do roku 2021). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu.
 
Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S. Město Petřvald - knihovna je do služby zapojena a tak ji mohou využívat všichni její registrovaní uživatelé a to bezplatně.
 

Zdroje a služby knihoven

Zjistěte, co vám knihovny mohou nabídnout přes internet. online.knihovny.cz/

Návod k zapůjčení e-knihy